Kontaktní údaje
office line s. r. o.
Do Čertous 2635/20
(budova D1)
Praha 9, 193 00
tel: +420 272 700 907 - 8
office@officeline.cz

O nás

Společnost Office line je dovozcem světově renomovaných značek z oblasti kancelářských a školních potřeb, včetně výtvarných materiálů. Veškeré naše úsilí a nadšení věnujeme rozvoji a podpoře námi dovážených značek, od zavedení na trh až po vybudování dostupné distribuční sítě.

V roce 2021 slaví Office line 30 let založení firmy. 

Rodina Boué obchodovala s výtvarnými potřebami v Československu již od 60. let. V roce 1991 byla panem Wernerem Boué zřízena první pobočka v Praze. V současnosti office line působí spolu se sesterskými pobočkami i na Slovensku, Maďarsku a Polsku.

V naší práci se soustřeďujeme především na vytváření dobrých a dlouhodobých obchodních vztahů s našimi zákazníky i našimi dodavateli. Toho jsme schopni především díky zkušenému pracovnímu týmu, který ve stejném složení působí již řadu let.

Těšíme se na Vaši návštěvu v Praze - Horních Počernicích, kde naleznete na jednom místě sklad, kanceláře i nadstandardně vybavenou vzorkovnu s produkty, které si můžete sami vyzkoušet.

V Bratislavě najdete nově sídlo společnosti OFFICE LINE SK na adrese Lazaretská 8. V brzké době bude připavena i vzorkovna produktů v distribuci na Slovensku.

Váš Tým office line

 

Společenská odpovědnost

Zpětný odběr elektrozařízení

Naše společnost se aktivně zapojila do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení provozovatele ASEKOL a. s. Na základě této spolupráce mohou naši zákazníci bezplatně odevzdat vysloužilé elektrozařízení k recyklaci.

Recyklace elektrospotřebičů umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a výrazně tak snižuje zátěž životního prostředí. Také naše společnost má jako dovozce povinnost zajistit sběr a recyklaci elektra na konci doby jeho spotřeby. Kolektivní systém ASEKOL, který se již 14 let za nás stará o zpětný odběr starých spotřebičů, může nyní přesně vyčíslit, kolik naše společnost přispěla ke snížení skleníkových plynů CO2 a o kolik jsme zmírnili zátěž na okolní ekosystém. Informace, jaké množství elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody jsme recyklací vysloužilého elektra ušetřili, vycházejí z Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL.

Z certifikátu environmentálního vyúčtování za rok 2021, který vyčísluje přínos společnosti k ochraně přírody, vyplývá, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 1,41 MWh elektřiny, 101,9 litrů ropy, 54,63 m3 vody a 0,32 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 0,45 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 5,49 kg.

Sponzoring

Jsme si vědomi své společenské odpovědnosti, proto se snažíme pomáhat sponzorskými dary těm, kteří to potřebují. Jsme dlouholetým sponzorem Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, kteří pomocí grantů, cen a odborné asistence podporují především jednotlivé redakce a jednotlivce, kteří se věnují seriózní novinařině a ctí principy liberální demokracie.V roce 2018 jsme navázali spolupráci s Diakonie Českobratrské církve evangelické. Tato nezisková organizace je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb, pomáhá denně tisícům lidí v nepříznivých životních situacích, provozuje více než 140 zařízení po celé ČR a organizuje také humanitární pomoc v ČR (povodně) a rozvojovou spolupráci v zahraničí.

V květnu pracovníci Domova pro matky s dětmi v Litoměřicích uspořádali výtvarnou celorepublikovou soutěž ,,Společně malujeme svět“ na téma Moje přání. Díky navázané spolupráci jsme mohli do soutěže přispět sponzorskými dary, které byly součástí výher pro nadšené malíře z azylových domů.

     

 

Jezdíme na CNG

Naše vozidla jsou poháněna stlačeným zemním plynem, jedná se o tzv. vozidla na CNG. Díky tomu jsou naše vozy nejen tišší, ale hlavně ekologičtější a mají efektivnější provoz. Při spalování zemního plynu jsou produkované emise výrazně nižší než u benzínu či nafty a již dnes splňují budoucí ekologické normy EU.