Kontaktní údaje
office line s. r. o.
Do Čertous 2635/20
(budova D1)
Praha 9, 193 00
tel: +420 272 700 907 - 8
office@officeline.cz

O nás

Společnost Office line je dovozcem světově renomovaných značek z oblasti kancelářských a školních potřeb, včetně výtvarných materiálů. Veškeré naše úsilí a nadšení věnujeme rozvoji a podpoře námi dovážených značek, od zavedení na trh až po vybudování dostupné distribuční sítě.

V roce 2021 slaví Office line 30 let založení firmy. 

Rodina Boué obchodovala s výtvarnými potřebami v Československu již od 60. let. V roce 1991 byla panem Wernerem Boué zřízena první pobočka v Praze. V současnosti office line působí spolu se sesterskými pobočkami i na Slovensku, Maďarsku a Polsku.

V naší práci se soustřeďujeme především na vytváření dobrých a dlouhodobých obchodních vztahů s našimi zákazníky i našimi dodavateli. Toho jsme schopni především díky zkušenému pracovnímu týmu, který ve stejném složení působí již řadu let.

Těšíme se na Vaši návštěvu v Praze - Horních Počernicích, kde naleznete na jednom místě sklad, kanceláře i nadstandardně vybavenou vzorkovnu s produkty, které si můžete sami vyzkoušet.

V Bratislavě najdete nově sídlo společnosti OFFICE LINE SK na adrese Lazaretská 8. V brzké době bude připavena i vzorkovna produktů v distribuci na Slovensku.

Váš Tým office line

 

Společenská odpovědnost

Zpětný odběr elektrozařízení

Naše společnost se v roce 2018 zapojila do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení provozovatele ASEKOL a. s. Na základě této spolupráce mohou naši zákazníci bezplatně odevzdat vysloužilé elektrozařízení k recyklaci.

Recyklace elektrospotřebičů umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a výrazně tak snižuje zátěž životního prostředí. Také naše společnost má jako dovozce povinnost zajistit sběr a recyklaci elektra na konci doby jeho spotřeby. Kolektivní systém ASEKOL, který se již 14 let za nás stará o zpětný odběr starých spotřebičů, může nyní přesně vyčíslit, kolik naše společnost přispěla ke snížení skleníkových plynů CO2 a o kolik jsme zmírnili zátěž na okolní ekosystém. Informace, jaké množství elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody jsme recyklací vysloužilého elektra ušetřili, vycházejí z Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL.

Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje přínos společnosti k ochraně přírody, vyplývá, že s ohledem na tržní podíl námi na trh uvedených spotřebičů jsme uspořili 133,20 MWh elektřiny, 9 463,06 litrů ropy, 508,64 m3 vody a tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 24,50 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 105,46 tun.

Sponzoring

Jsme si vědomi své společenské odpovědnosti, proto se snažíme pomáhat sponzorskými dary těm, kteří to potřebují. Jsme dlouholetým sponzorem Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, kteří pomocí grantů, cen a odborné asistence podporují především jednotlivé redakce a jednotlivce, kteří se věnují seriózní novinařině a ctí principy liberální demokracie.V roce 2018 jsme navázali spolupráci s Diakonie Českobratrské církve evangelické. Tato nezisková organizace je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb, pomáhá denně tisícům lidí v nepříznivých životních situacích, provozuje více než 140 zařízení po celé ČR a organizuje také humanitární pomoc v ČR (povodně) a rozvojovou spolupráci v zahraničí.

V květnu pracovníci Domova pro matky s dětmi v Litoměřicích uspořádali výtvarnou celorepublikovou soutěž ,,Společně malujeme svět“ na téma Moje přání. Díky navázané spolupráci jsme mohli do soutěže přispět sponzorskými dary, které byly součástí výher pro nadšené malíře z azylových domů.

     

 

Jezdíme na CNG

Naše vozidla jsou poháněna stlačeným zemním plynem, jedná se o tzv. vozidla na CNG. Díky tomu jsou naše vozy nejen tišší, ale hlavně ekologičtější a mají efektivnější provoz. Při spalování zemního plynu jsou produkované emise výrazně nižší než u benzínu či nafty a již dnes splňují budoucí ekologické normy EU.


 

 

Oznámení

Vážení obchodní partneři,

s hlubokou lítostí oznamujeme, že dne 14. ledna 2020 zemřel náš dlouholetý kolega pan Josef Šesták.

S naší společností Office line spolupracoval v pozici obchodního zástupce pro Moravu od roku 2012.

Děkujeme všem, kdo s námi vzpomínkou uctí jeho památku.

Za Office line Tobias Boué, jednatel společnosti